ภาษีขายของออนไลน์และประเด็นภาษีที่น่าสนใจ (ครั้งที่ 2)

วันที่อบรม: 30 เมษายน 2564
เวลาอบรม: 9:00 - 16:30 น.
สถานที่อบรม: ที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้
ผู้สอน: นางสาวนรีรัตน์ ใยบัว
วันที่ปิดรับสมัคร: 20 เมษายน 2564