Uncategorized

บทความล่าสุด

Uncategorized

สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมนักบัญชีไทย เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566 เห็นชอบให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเอส31 สุขุมวิทจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีการจัดการเลือกตั้งและประชุมใหญ่สามัญประจำปีเป็นด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสมาคมนักบัญชีไทยจึงออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม พ.ศ. 2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 2. การสมัครเข้ารับเลือกตั้งให้ใช้แบบใบสมัครรับเลือกตั้งที่สมาคมจัดทำขึ้นและได้เผยแพร่ในเวบไชต์สมาคม www.bunchee.org เท่านั้น 3. การยื่นใบสมัคร ให้กระทำการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยการจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบทางอีเมล์ buncheethai@hotmail.com และจัดส่งเอกสารใบสมัครต้นฉบับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมายังที่ทำการสมาคมนักบัญชีไทย เลขที่ 99/209 ซอยแจ้งวัฒนะ 12 แยก 4-7-4-1 แขวงทุ่งสองห้อง […]

by KKN การบัญชี

Uncategorized

Peak ในราคาสุดพิเศษ เฉพาะสมาชิกสมาคมนักบัญชไทย

PEAK ร่วมกับสมาคมนักบัญชีไทย ออกแพ็คเก็จลดจัดหนักรับ WFH สำหรับ – ผู้เพิ่งเริ่มรับทำบัญชี – อยากลองใช้แบบคลาวด์ – อยากทำบัญชีธุรกิจขายออนไลน์ไม่ต้องคีย์ ยกระดับสู่การเป็นสำนักงานบัญชีดิจิตอล ด้วยโปรแกรมบัญชี PEAK ราคาพิเศษ ถึง 30 ก.ย. นี้เท่านั้น – ให้ลูกค้าออกเอกสารใบเสนอราคา/ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ผ่าน LINE – นำเข้า Report จาก Lazada/Shopee เพื่อบันทึกลงบัญชี – ถ่ายรูปเอกสารค่าใช้จ่าย ผ่าน LINE เพื่อจัดเก็บในโปรแกรม – บันทึกบัญชีและงบการเงินอัตโนมัติ จากเอกสารที่ลูกค้าออกเอกสาร – ระบบ AI ช่วยแนะนำอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย และแบบภาษี – ช่วยทำข้อมูลภาษี ไปจนถึงแบบ ทั้ง ภ.พ.30, ภ.ง.ด.2/3/53 – ระบบกระทบยอดธนาคาร – ระบบสินทรัพย์ – […]

by KKN การบัญชี