บทความ

บทความล่าสุด

บทความ

โปรแกรมบัญชี PEAK ฟรี 3 เดือน สำหรับสมาชิกสมาคม

โปรแกรมบัญชี PEAK ช่วยทำบัญชีแบบดิจิตอล ให้สมาชิกสมาคมนักบัญชีไทย ยกระดับสู่การเป็นสำนักงานบัญชีดิจิตอล ด้วยการใช้โปรแกรมบัญชี PEAK ฟรี 3 เดือน ให้ลูกค้าออกเอกสารใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ผ่าน LINE นำเข้า Report จาก Lazada/Shopee เพื่อบันทึกลงรายการบัญชี ถ่ายรูปเอกสารค่าใช้จ่าย ผ่าน LINE เพื่อจัดเก็บในโปรแกรม บันทึกบัญชีและงบการเงินอัตโนมัติ จากเอกสารที่ลูกค้าออกเอกสาร ระบบ AI ช่วยแนะนำอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย และแบบภาษี ช่วยทำข้อมูลภาษี ไปจนถึงแบบ ทั้ง ภ.พ.30, ภ.ง.ด.2/3/53 ระบบกระทบยอดธนาคาร ระบบสินทรัพย์ ระบบ Payroll Backup ข้อมูลอัตโนมัติทุก 5 นาที ด้วย server ของ Microsoft Azure video ประกอบ: https://youtu.be/9puaO6s7I8k ร่วมเป็น Partner กับ PEAK […]