×
สมาคมนักบัญชีไทย
เมนู

ปรึกษาฟรี

ไลน์ ID
0615469914

สมาคมนักบัญชีไทย

พัฒนาและส่งเสริมนักบัญชีให้มีความรู้ทางวิชาชีพ สร้างวิชาชีพบัญชีเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติและเป็นที่ยอมรับมาร่วมกันเปลี่ยนแปลง “วิชาชีพบัญชี” ไปด้วยกัน


เป้าหมาย

พัฒนาและส่งเสริมนักบัญชีให้มีความรู้ทางวิชาชีพ สร้างวิชาชีพบัญชีเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติและเป็นที่ยอมรับ

เราจะสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเครื่องมือและความรู้ที่ช่วยในการประกอบวิชาชีพบัญชีผ่านระบบ "ห้องสมุดนักบัญชี" เพื่อให้นักบัญชีพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน

เป็นกระบอกเสียงของนักบัญชี ในการผลักดันเรื่องที่ประโยชน์กับนักบัญชีส่วนใหญ่ของประเทศ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพบัญชี
วิสัยทัศน์

รวมพลังกันเพื่อสร้างวิชาชีพบัญชีแบบที่คุณอยากให้เป็น

หากคุณเป็นอีกคนที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อวิชาชีพบัญชีที่คุณรัก มาเป็นส่วนหนึ่งของพลังที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิชาชีพบัญชีไปพร้อมกัน


สมัครสมาชิกสมาคมนักบัญชีไทย พร้อมแล้วที่จะผลักดันเรื่องที่ประโยชน์กับนักบัญชีส่วนใหญ่ของประเทศ


© Copyright 2021. สมาคมนักบัญชีไทย All Rights Reserved.